KOMÜNİST ÇİN'İN ZULÜM POLİTİKASI VE DOĞU TÜRKİSTAN

O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez. (Bakara Suresi, 205)

Çin, 20. yüzyıla, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya gibi ülkelerin baskıları altında ezilmiş ve paramparça olmuş bir imparatorluğun kalıntıları üzerinde girdi. Ülkede imparatorluk rejimi yıkıldıktan sonra, on yıllar boyunca güçlü bir merkezi otorite kurulamadı. Ancak 1949 yılında iktidara gelen Komünist Parti ile birlikte, Çin kısa sürede büyük bir korku rejimine dönüştü. Bu dönüşüm sürecinde on milyonlarca insan söz konusu kanlı ideolojinin baskıcı ve totaliter uygulamaları nedeniyle hayatını kaybetti. İktidarını ancak şiddetle muhafaza edebilen ve komünizmin belki de en acımasız ve en vahşi uygulamasını yürürlüğe koyan Çin Komünist Partisi, tüm Çin halkı için tek tip bir yaşam ve düşünce tarzı belirledi. Bu dönem boyunca, komünist iktidarın kurallarına uymayanlar ise acımasızca yok edildi. >>>
Önsöz: Akan Kanı Ancak Türk-İslam Birliği Durdurur

Giriş

Korku Devleti Çin

Medeniyetler Merkezi Doğu Türkistan

Doğu Türkistan'da Komünist Çin Denetimi

Doğu Türkistan'a Çin İşkencesi

Komünist Parti'nin Zulüm Politikası

Sonuç
Doğu Türkistan'daki yeni gelişmeler sevindiricidir. Gerçek huzur ise, Çin'in Darwinist zihniyeti tamamen bırakması ile mümkün olur
Türk İslam Birliğinin koruması altında, Çin halkının da diğer milletlerin de yüzü gülecektir
Doğu Türkistan'ın Kaşgar bölgesine yönelik baskı politikasının durdurulması gerekmektedir
Doğu Türkistan'da Uygur Tüklerinin dövülerek katledilmelerine ait bazı video görüntüleri
Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıların çözümü Türk-İslam Birliği'dir
Doğu Türkistan'da, Uygurlar ve Çinliler bir arada huzur içinde yaşayabilirler
Unutulan vatan Doğu Türkistan
Doğu Türkistan'daki bitmeyen Çin zulmü
Doğu Türkistan'daki Çin zulmü görmezlikten gelinmemeli...
Doğu Türkistan gerçeği

DOĞU TÜRKİSTAN'DA YAŞANAN BÜYÜK ZULMÜ BELGELEYEN BAZI GÖRÜNTÜLER

21. yüzyılda Doğu Türkistan’da halen yaşanmakta olan zulüm, bütün Müslümanların dikkat vermesi gereken büyük bir kabus halini almıştır. Avrupa ve Amerikanın, Çin'de uygulanan bu vahşeti yakın takibe alması gerekmektedir. Darwinist ve komünist zihniyetin ne kadar zalimane ve ürkütücü olabileceğini gösteren Çin’deki katliamlar, Müslümanları harekete geçirmeli, onları mutlaka tek ve gerçek çözüme yöneltmelidir. Gerçek çözüm, dünya çapında bütün Müslümanların birlik olması, Türk İslam Birliği çatısı altında birleşip toplanmalarıdır. Müslümanlar birlik olmadıkça, Allah’ın bu emri yerine getirilmedikçe politik, siyasi veya askeri yönde gösterilen tüm çabalar sonuçsuz kalacaktır. İşte bu sebeple bu vahşice katliamlara seyirci kalmamak, “benim çabamdan ne olur?” dememek çok önemlidir. Her bir Müslümanın çabası Allah katında bir duadır ve Yüce Rabbimiz bu duamıza icabet edecektir.

Aşağıda Doğu Türkistan sokaklarında Uygur Türklerine yapılan zulmü belgeleyen görüntüler yer almaktadır.

 
 
 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN DOĞU TÜRKİSTAN İLE İLGİLİ KESİTLER

Çin'in Doğu Türkistan'dan tamamen çekilmesi ve bölgeyi Doğu Türkistan'lı kardeşlerimize devretmesi lazım (6 Temmuz 2010) Dünyadaki en büyük kabus şu anda Doğu Türkistan'da yaşanıyor
(11 Haziran 2010)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
Dünyada hukukun, adaletin, kanunun olmadığı tek ülke Çin'dir. Çin'de, ne hakim, ne savcı, ne polis, Doğu Türkistan'lı kardeşlerimize yapılan zulüme karşı hiçbir şey yapmıyor. (5 Temmuz 2010)
Çin, kaybolan 30 milyon Uygur Türk'ünün akıbetini bildirsin, tüm hapishanelerin, karakolların, akıl hastanelerinin, işkence yapılan tüm askeri tesislerin alt katlarını göstersin (2 Temmuz 2010)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
Doğu Türkistan'da on binlerce kişi yargısız olarak infaz edilmektedir (11 Ekim 2009) Türk-İslam Birliği için doğu Türkistan meselesinin hemen ortadan kaldırılması gerekir (17 Eylül 2009)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
Çin hapishanelerinde zulüm gören Uygular (21 Ekim 2009) Doğu Türkistan'daki zulüm dünyanın şu andaki en önemli olayıdır (9 Eylül 2009)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AKAN KANI ANCAK TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ DURDURUR

BİRLİK OLMAK TÜRK-İSLAM DÜNYASINA MÜTHİŞ BİR GÜÇ KAZANDIRACAKTIR

DOĞU TÜRKİSTAN'DA, UYGURLAR VE ÇİNLİLER BİRARADA HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLİRLER

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ NEDEN ACİLDİR?

Türk-İslam Dünyasını Temsil Eden Bir Merkez Bulunmamaktadır

Yeryüzünde Suni Bir Medeniyetler Çatışması Oluşturma Çabası Vardır

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ MÜSLÜMANLARA NELER KAZANDIRACAK?

Türk-İslam Birliği Barış ve Huzurun Teminatı Olacaktır

Farklı Kültürler Türk-İslam Dünyası İçin Kültürel Zenginliğe Dönüşecektir

Türk-İslam Birliği Beraberinde Ekonomik Kalkınmayı da Getirecektir

BİRLİK VE BERABERLİK TÜRK-İSLAM DÜNYASINI GÜÇLENDİRECEKTİR

Yaşanan Sorunların Çözümü, Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmektir

Müslümanlar Farklılıkları Değil, Ortak Değerleri Esas Almalıdır

Müslümanların Birliği Sevgi ve Samimiyet Üzerine Tesis Edilmelidir

Tüm Dünya, Türkiye'nin Müslümanları Birleştirmesini Bekliyor

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ NASIL OLMALIDIR?

Türk-İslam Birliği Çözüm Üreten Bir Merkez Olmalıdır

Büyük Önderimiz Atatürk'ün Görüşleri Önemli Bir Mesaj İçermektedir

TÜRK-İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Doğu Türkistan'daki Müslümanların Çektiği Acıların Çözümü Türk-İslam Birliği'dir >>>

DOĞU TÜRKİSTAN'DA, UYGURLAR VE ÇİNLİLER BİRARADA HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLİRLER.

Bugün Doğu Türkistan'da etnik bir çatışma körüklenmeye çalışılarak son derece tehlikeli bir oyun oynanmaktadır. Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, yaklaşık 60 yıldır çeşitli zorluklara göğüs germektedirler, ama hiçbir zaman şiddetten, kargaşadan yana olmamışlardır. Uygur Türkleri efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, sabrıyla, yatıştırıcı olmasıyla, devlete itaatiyle, mütevaziliğiyle, sadakat ve vefasıyla ün kazanmış asil bir halktır. Bu güzel insanlar, İslam ahlakının gereği olan affedicilik, barışseverlik, sevecenlik, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göstermek, insanları ırklarına göre değil ahlaklarına göre değerlendirmek gibi güzel hasletlere sahiptir. Dolayısıyla, bölgede yaşayan diğer halklarla özellikle de Han Çinleriyle hiçbir zaman etnik kökene dayalı bir çatışmaları olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Uygur Türkleri, Doğu Türkistan topraklarında her dinden, her etnik kökenden ve her düşünceden insanın birarada, birbirlerinin yaşam haklarına saygı duyarak, huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir ortam istemektedir. Bunun sağlanabilmesi için izlenmesi gereken önemli yollardan bazıları şunlardır: >>>

Harun Yahya'nın Komunizm'in Kanlı Tarihi isimli video filmini buradan izleyebilirsiniz

Komünizmin Kanlı Tarihi -1-
Komünizmin Kanlı Tarihi -2-
Komünizmin Kanlı Tarihi -3-

Komünist Çin'in Zulüm Politikası ve Doğu Türkistan kitabını pdf ve word formatında da okuyabilirsiniz.

DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ ve KOMÜNİST TOPRAKLARDA BİR İSLAM TOPLUMU: DOĞU TÜRKİSTAN yazı dizilerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

ÇİN 759 DOĞU TÜRKİSTANLI MÜSLÜMANI DAHA ŞEHİT ETMEK ÜZERE GÖZ ALTINA ALDI. BU MASUM İNSANLARI YARGILAMADAN, SAVUNMA HAKKI TANIMADAN, ULUSLARARASI KANUNLARA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İDAM ETMEYE HAZIRLANAN ÇİN'İN DURDURULMASI İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ACİLEN TOPLANMALIDIR.

Çin'in Doğu Türkistan'da yaklaşık 60 yıldır uyguladığı baskı ve zulüm tüm şiddetiyle devam etmektedir. Geçtiğimiz 60 yıl içinde 35 milyon Uygur Müslümanının soykırıma maruz kaldığı Doğu Türkistan'da, geçtiğimiz ay içerisinde 796 MÜSLÜMAN İDAM EDİLEREK ŞEHİT EDİLMİŞ, BİR GECEDE 10 BİN MÜSLÜMAN ORTADAN KAYBOLMUŞ, 100 BİN UYGURLU KIZKARDEŞİMİZ EVLERİNDEN ZORLA ALINIP GÖTÜRÜLMÜŞTÜR. Bu kızkardeşlerimiz ölüm tehdidiyle gayri meşru ilişkiye zorlanmaktadır. Bir gecede ortadan kaybolan 10 bin Müslümanın akıbeti ise halen bilinmemektedir. Bu masum insanların şehit edilmiş olma ihtimalleri çok yüksektir. Çin 10 bin Uygurlu Müslümanın ve 100 bin Uygurlu kızkardeşimizin nerede olduklarını açıklamak zorundadır. >>>

 

Bugün dünyanın bazı bölgelerinde Müslümanlar zor durumda yaşamaktadır. Örneğin Çin'in en batı noktasında yer alan Doğu Türkistan halkı özellikle son elli yıldır büyük baskı altında bulunmaktadır. Nüfusun çoğunluğunu Uygur Türkleri'nin oluşturduğu Doğu Türkistan'da, Çin'in hiçbir bölgesinde yaşanmayan boyutlarda zorluklarla dolu bir hayat sürülmektedir. 1965'ten sonraki katliamlarla birlikte, öldürülen Doğu Türkistanlı sayısı 35 milyon gibi inanılmaz bir rakamdır.

İstila, tahakküm ve zorlamalar bölgeye sadece huzursuzluk, kargaşa, kin ve nefret getirmiştir. Bu tür yöntemlerle milletleri sömürme devri artık kapanmıştır. Dolayısıyla Çin, Doğu Türkistan halkının kendi kendini yönetmesine izin verse ve ekonomik bağımsızlık hakkı tanısa bundan son derece büyük çıkarı olacaktır. Kendi sınırları içinde rahatça üretim yapan, özgürce yaşayan, korku ve baskının etkisinden kurtulmuş bir Doğu Türkistan, Çin için yeni bir atılım merkezi olabilecektir.

Bu hakların Doğu Türkistan halkına verilmesi ise büyük bir güç ve otorite sahibi olan Türk-İslam Birliği sayesinde mümkün olabilir. Böyle bir gücün garantörlüğü olursa Çin de ülkesinde yaşayan milyonlarca Müslüman ile ilişkilerini kuvvetlendirecektir. Kalben Türk-İslam Birliği`ne bağlı bir Doğu Türkistan`ın Çin`e karşı düşmanca bir tutum sergilemeyeceği, başkaldırmayacağı, Çin`in süper bir güç haline gelmesi için dostane katkıda bulunacağı konusunda Çin yönetimi ikna edilmeli ve güvenleri sağlanmalıdır. >>>

 

Doğu Türkistan`da son bir haftadır yaşanan zulüm, Müslüman kardeşlerimizin ilk defa karşılaştıkları bir durum değildir. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yaklaşık 60 yıldır türlü işkencelere maruz kalıyorlar ve akıl almaz baskı altındalar. Filistin`de Müslümanlar yarım asrı aşkın süredir katlediliyorlar. Kendi topraklarında sürgün hayatı yaşıyorlar. Irak`tan hemen her gün ölüm haberi geliyor. Kerküklü kardeşlerimiz ölüm korkusuyla yaşıyor. Kırım`da Müslümanlar zorluklar altında varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

Afganistan`da neredeyse hergün Müslüman kanı dökülüyor, Pakistan`da binlerce Müslüman kendi ülkesinde mülteci konumuna düştü. Yakın geçmişte Bosnalı Müslümanlar tüm dünyanın gözü önünde, Avrupa`nın ortasında, acımasızca soykırıma tabi tutuldu. Pek çok ülkede hapisaneler, düşüncelerinden ve inançlarından dolu tutuklanmış olan Müslümanlarla dolu. Bu acıların, bu katliamların, bu sıkıntıların, bu çilelerin hiçbiri yeni değil. Müslümanlar, neredeyse yüzyıldır baskı altında acımasızca eziliyor. Bu fitnenin son bulması, akan kanın durması ise ancak Türk İslam Birliği`nin kurulmasıyla mümkündür. Filistin`i, Irak`ı, Afganistan`ı, Doğu Türkistan`ı, Kırım`ı, Kerkük`ü, Moro`yu kurtaracak açık, net ve tek kesin çözüm Türk İslam Birliği`dir. >>>

 

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, yüzyılı aşkın süredir baskı altında yaşamaktadır. Türk İslam coğrafyasında çatışmalar, fitneler, baskı ve zulüm binlerce masum Müslümanın canına mal oldu, on binlercesi sakat kaldı, milyonlarcası evsiz kalıp yurtlarından sürüldü, pek çoğu da sadece inançlarından ve fikirlerinden dolayı tutuklandı. Bugün Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Moro'da ve baskıcı yönetimler tarafından idare edilen çeşitli İslam ülkelerinde bu zulüm tüm şiddetiyle devam etmektedir.

Son olarak Doğu Türkistan'da 600'ü gizli olmak üzere toplam 796 Müslüman hiçbir gerekçe gösterilmeden idam edilmiştir. Bu idamlar, bu zulümler ve haksızlıklar Türk İslam Birliği kurulmadığı müddetçe devam edecektir. Akan kanın durması için Türk İslam Birliği'nin kurulmasından başka çözüm yoktur. Türk İslam Birliği'nin olduğu bir dünyada ise, Çin'in uluslararası hukuğu tanımadan, böylesine acımasız bir uygulama yapması mümkün değildir. >>>

 

196'sı açık, 600 tanesi gizli olmak üzere, TOPLAM 796 UYGUR TÜRKÜ, savunmaları dahi yapılmadan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden her zaman olduğu gibi, keyfi olarak İDAM EDİLDİ. Komünist Çin'in kuruluşundan bu yana, toplam 35 milyon Uygur Türkü şehit edildi. Bu yaşananlar, çok büyük bir vahşet ve çok büyük bir soykırımdır. DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK TÜRK SOYKIRIMIDIR. Bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Çinli yetkililer iki yıl önce, yaşları 15 ila 25 arasındaki Uygurlu genç kızlarımızdan 100 bininin Doğu Türkistan dışındaki bölgelere dağıtılmasını organize etti. Genç kızlarımız, aileleri sonlarının ne olduğunu bilmeksizin sefere zorlandı. HALA BU GENÇ KIZLARIMIZIN AKIBETİNİN NE OLDUĞU BİLİNMİYOR. Çin, Doğu Türkistanlı Uygur Türkü bu genç kızlarımızın akıbeti hakkında bilgi vermelidir.

Tüm bu olanlara "oldu bitti" demek olmaz. "Bu kişiler idam edildi, genç kızlarımız kaçırıldı, konu kapandı" diyerek suskun kalınamaz. Bu uygulama, çok uzun bir zamandır, Çin'de sürekli olarak devam eden bir uygulamadır. Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri çok uzun zamandır baskı altında yaşamakta, bu zulüm sürekli olarak devam etmektedir. BU ALENİ BİR İNSANLIK SUÇUDUR. BU SOYKIRIMIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI VE YAPILANLARIN HESABININ SORULMASI GEREKMEKTEDİR. LAHEY ADALET DİVANI BU DURUMA EL KOYMALI, SUÇLULAR YAKALANMALI VE ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE CEZALANDIRILMALIDIR. >>>

 

Çin'in kan dökmeye artık son vermesi vakti gelmiştir. Şiddet ve baskı uygulayarak, insanları acımasızca ezerek, sürekli kan dökerek yaşamak Çin'e yakışmamaktadır. DÜNYA TARİHİNİN BU EN BÜYÜK SOYKIRIMININ DURDURULMASI VE DÜNYADAKİ HER TÜRLÜ ZULMÜN DURMASI İÇİN TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NİN EN KISA ZAMANDA KURULMASI ŞARTTIR. Dünya devletlerinin bu zulme karşı birleşmesi, uluslararası hukukun hemen uygulanması gerekir.

DOĞU TÜRKİSTAN'DA, ÇİN'İN HİÇBİR BÖLGESİNDE YAŞANMAYAN BOYUTLARDA ZORLUKLARLA DOLU, BASKI ALTINDA BİR HAYAT SÜRÜLMEKTEDİR. 1965'TEN SONRAKİ KATLİAMLARLA BİRLİKTE, BUGÜNE KADAR DOĞU TÜRKİSTAN'DA 35 MİLYON UYGUR TÜRKÜ ŞEHİT EDİLMİŞTİR. BU AKIL ALMAZ BİR RAKAMDIR. BUGÜN DE UYGUR TÜRKÜ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE KARŞI SOYKIRIM TÜM HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR. UYGUR TÜRKLERİ EVLERİNDEN ZORLA ALINIP GÖTÜRÜLMEKTE, ULUSLARARASI KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE TOPLU OLARAK İDAM EDİLMEKTEDİR. YAŞANAN SON OLAYLARDA 196'SI AÇIK 600 TANESİ GİZLİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 796 UYGUR TÜRKÜ, HİÇBİR HUKUKİ GEREKÇEYE DAYANMADAN, SAVUNMALARINI YAPMALARINA DAHİ İZİN VERİLMEDEN İDAM EDİLMİŞTİR. TEMMUZ AYININ BAŞINDA BİR GECEDE 10 BİN MÜSLÜMAN UYGUR TÜRKÜ KAYBOLMUŞTUR. BU KİŞİLER NEREYE GİTMİŞTİR? EĞER BU KİŞİLER DE ŞEHİT EDİLMİŞLERSE, Kİ MUHTEMELEN ŞEHİT EDİLMİŞLERDİR, O ZAMAN AKIL ALMAZ BİR KATLİAM DEVAM EDİYOR DEMEKTİR. >>>

DOĞU TÜRKİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA YAPILAN ZULME AİT RESİM VE GAZETE KÜPÜRLERİ
(Resimleri büyütmek için üzerlerine tıklayınız)

DİĞER RESİMLER >>>


Yenişafak Gazetesi, 12 Temmuz 2009
Timeturk İnternet Haber Sitesi,
18 Temmuz 2009
Yenişafak Gazetesi, 14 Temmuz 2009
Hürriyet Gazetesi, 11 Temmuz 2009
Türkiye Gazetesi, 11 Temmuz 2009
Yenişafak Gazetesi, 10 Temmuz 2009
Vatan Gazetesi, 10 Temmuz 2009
Türkiye Gazetesi, 9 Temmuz 2009
Türkiye Gazetesi, 10 Temmuz 2009
Radikal Gazetesi, 9 Temmuz 2009
Yenişafak Gazetesi, 9 Temmuz 2009
Hürriyet Gazetesi, 9 Temmuz 2009
Hürriyet Gazetesi, 10 Temmuz 2009
Bugün Gazetesi, 8 Temmuz 2009
YeniŞafak Gazetesi, 8 Temmuz 2009
   
DİĞER KÜPÜRLER >>>

DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ ZULÜM İLE İLGİLİ HABERLER

DOĞU TÜRKİSTAN'IN GÜZELLİKLERİ

 

Yazar Hakkında -Diğer Siteler - Email - Üye Ol

FOR ENGLISH

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.doguturkistan.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran